Zelden geziene service 

Een belangrijk bewijs van onze inzet op de lange termijn is onze dienst na verkoop. Omdat dit een minder winstgevende pijler is, laten veel bedrijven dit links liggen. Wij zetten hier echter hard op in, omdat het aansluit bij onze totaalaanpak, onze 360°- visie.

Ook al is het project niet door ons gebouwd, wij helpen u graag!

Werking

Jonathan, verantwoordelijke dienst na verkoop coördineert dit zorgvuldig en behandelt uw service-aanvraag met de grootste zorg. Hij zet flexibele stand-by techniekers in opdat u zo snel mogelijk geholpen wordt. Onze dienst na verkoop staat in voor het volgende:

1. Herstellingen
2. Renovaties
3. Afwerken van aanleg
4. Onderhoud

Dit kan zowel reactief (bij opduikende problemen, bv. herstel filter) als proactief (op voorhand, bv. verwittiging bij vriesweer). In beide gevallen draait het erom dat wij maximaal inzetten op u te helpen, zodat u maximaal de kans krijgt om te genieten!

Reactief

De investering die u wil doen voor uw zwembad/(zwem)vijver/totaalproject vraagt helaas geen éénmalige kost. Zoals alles vergt dit het nodige onderhoud: op termijn komt er slijtage aan de pompen, water kan ontregelen,… Met kwalitatieve systemen die wij aanbieden kan u dit beperken, maar een defect kan altijd voorvallen. Defecten zijn onvoorzien, daar kunnen wij niets aan doen. Waar we wél voor kunnen zorgen is dat u snel, goed én volledig geholpen wordt. Ook al is het zwembad niet door ons gebouwd, u kan op ons rekenen voor een correct onderhoud. Indien u eventueel in het verleden een foute keuze gemaakt heeft qua materialen of technieken, dan helpen wij u graag met de renovatie.

We hebben zelfs een beurtrol ‘technieker van wacht’ om u in extremis uit de nood te helpen, ook in de weekends. Een uitgebouwde dienst na verkoop van deze aard is een zeldzaam gegeven in onze sector.

Proactief

Onze innovatieve technologieën laten toe om zeer proactief te werken en dus voordat er problemen ontstaan u van dienst te zijn.
Geen to-do’s aan uw hoofd, enkel fun!
– We controleren de app vanop afstand. We zien problemen voor ze opduiken en sturen bij waar nodig.
–  We houden ons aan afspraken en komen op vaste tijdstippen op onderhoud.
– We volgen de labowaardes mee op en kunnen zo in overleg met het labo proactief handelen.
–  Visualisatie via een camera
–  We leveren een gedetailleerd procedureboek af.

Contact

U kan onze dienst na verkoop rechtstreeks bereiken via support@ollevierenco.be of via ons algemeen nummer 011/34 71 69.
Als u een aanvraag doet via mail, wordt dit meteen opgenomen in een ticketing module. Meestal werken via WhatsApp, waar we een specifieke groep aanmaken per klant. Jonathan blijft uw support contactpersoon, maar alle betrokkenen lezen mee en kunnen input geven. Dit allemaal om u nog beter en sneller van dienst te zijn.

Particulier (B2C) en Professioneel (B2B)

Er is een verschil in onderhoudseisen bij particuliere (B2C) en professionele (B2B) projecten. Voor meer info omtrent de specifieke details van professionele projecten verwijzen we u door naar de dienst na verkoop van ons zusterbedrijf Zuuvr.