13 maart 2019 Maarten Boonen

Zwembadstudie: Optimalisatie van uw project!

Ecologie - Het Klimaat - Verbruik

Al deze topics zijn vandaag de dag hot! En zo hoort het ook! Ook wij dragen hier ons steentje bij en zetten hier hard op in.

Goed voor het klimaat, maar ook een goede investering. Zelfs bij grotere projecten ( hotelsector, wellness,… ) halen we vaakeen ROI van slechts 2 jaar! We werken met innovatieve (filtratie)technieken zodat u het verbruik van volgende punten tot meer dan 50% kan terugdringen, vaak door kleine aanpassingen.

Verwarming: Betere isolatie, efficiënte warmtewisselaars, optimale circulatie,…

– Chemicaliën: Stabielere meting en dosering, studie van hydraulica en leidingwerk (bv. ‘val’ van water doet ph automatisch stijgen waardoor verbruik PH- verdubbelt), efficienter gebruik van vlokmiddel, extra ecologische ontsmettingstoestellen (UV hoge of lage druk)

Elektriciteitskosten: Frequentiegestuurde pompen, slimme timers i.f.v. gebruik zwembad, aanpassingen van knopen in leidingwerk, klasse IE4 pompen, ventilatie en afzuiging die minder moeten draaien, …

Waterverbruik: Slimme en automatische spoeling van de filters (niet spoelen om te spoelen), efficiënte voorfilters voor vuilafscheiding waarbij spoelwater minimaal is, slimme bijvulling, automatische slimme waterlozing, …

Onderhoudskosten – werkuren: We bouwen ‘slimme’ zwembaden, filters spoelen automatisch op het juiste moment, filtratie geeft aan wanneer welk onderhoud nodig is, automatische cloud-tracking van waterwaardes, … We stellen een persoonlijke checklist op, op maat van uw bad!

Onderhoudskosten – transport: Door de filtratie vanop afstand te monitoren, kunnen we het aantal interventies beperken. Zo beperken we algemeen transport. Als een interventie toch nodig is, kunnen we deze goed voorbereiden en efficiënt uitvoeren op locatie.

Onderhoudskosten – slijtage materiaal: Kwalitatieve en duurzame producten zorgen voor een minimale materiaalkost. Van verniste folie tot duurzame inox monoblocks.
We maken een perfecte berekening van de nodige materialen, zodat ze optimaal ingezet worden (bv. de pomp draait beter/zachter/duurzamer op 80% dan 100%).

Beleving door gasten en personeel: Vanzelfsprekend is dit allemaal ook zeer bevorderend voor de zwemervaring. Het bad ziet er mooier uit, kraaknet, steeds helder. Het ruikt niet chemisch, het water is zachter. Altijd fijn voor u en uw gasten om te weten dat ze in een ecologisch zwembad zwemmen.
Ook voor eventuele werknemers (instructeurs, redders,…) is dit aangenamer. Zij staan anders meerdere uren per dag in de drukkende chloorlucht.

Studie van bestaande baden en renovaties

Uiteraard passen we deze technieken toe op nieuwbouw en adviseren we u vooraf. Ook al werkt u samen met een andere aannemer voor de uitvoer.
Meer en meer echter gebruiken we onze expertise ook voor renovaties van bestaande zwembaden, al dan niet door ons gebouwd. We maken a.d.h.v. een volledige checklist een uitgebreide studie van uw filtratie en zwembad. Daarna stellen we een stappenplan op, waarin u volledig kan kiezen hoe ver u wil gaan.
Dit in combinatie met een transparante offerte.

Publieke zwembaden en hotels

In dit soort projecten is deze aanpak nog meer nodig. Vaak wordt er door grotere budgetten overgedimensioneerd, met een te groot verbruik als gevolg.
‘We hebben budget X, we zullen dus 4 pompen zetten, terwijl er eigenlijk maar 2 nodig zijn, …’.
Vertouwen, eerlijkheid, oog voor detail, respect voor de persoon achter een bedrijf = vaak zoek in de B2B-wereld.

Overdreven onderhoudsuren van eigen mensen, gigantische kosten voor interventies, waterverbruik, stroomverbruik,… De efficientie is vaak ver te zoeken. Ook voor deze projecten maken we een grondige studie met bijhorend plan-van-aanpak. Uiteraard volledig afgetoetst aan onze uitgebreide VLAREM-kennis.

Resultaat

Een zeldzame win-win voor iedereen:

Het klimaat dankt u.
U doet een eenmalige investering, die u dikwijls na 1 jaar al terugverdient!
Wij kunnen ons volledig potentieel benutten en interessante werken uitvoeren die naadloos aansluiten bij onze innovatieve visie.