16 november 2018 Maarten Boonen

Uw project van aanvraag t.e.m. na-service

Niet alleen voor het traject van aanvraag tot offerte hanteren wij een gestructureerde aanpak, we verlengen dit ook na de overeenkomst, zodat u ook van aanvraag t.e.m. na-serivce weet wat er u te wachten staat! Dit helpt ons misverstanden te voorkomen en op een efficiënte manier steeds weer een prachtig project neer te zetten!

Voorbereiding

Overeenkomst

Uitvoerplanning

Uitvoer werken

Tussentijds Overleg

Voorlopige oplevering

Definitieve oplevering

Uitleg materialen

Start na-service

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk! We zorgen voor een volledig, transparant plan van aanpak, waarin alles omvat zit. Ongetwijfeld moeten we een paar keer pingpongen en bijschaven tot we tot de uiteindelijke offerte komen!
Deze stap is de bundeling van onze tijdlijn ‘van aanvraag t.e.m. sluitende offerte’.

Overeenkomst

Als de definitieve offerte wordt goedgekeurd dient u deze ondertekend terug te sturen of bij afspraak gewoon te ondertekenen.
We stellen ook een facturatieplan op: zo weet u wat we wanneer gaan factureren. Dit wordt uiteraard in overleg met u opgemaakt.

Uitvoerplanning

We maken een planning op van uw project. Deze komen we voorstellen bij u ter plaatse. U maakt dan ook kennis met onze projectcoördinator Bob. We overlopen met z’n allen samen het project zodat we allemaal op de hoogte zijn van de details.

Uitvoer werken

We voeren de werken zeer transparant uit. We werken met vriendelijke medewerkers die u allen op elk moment te woord kunnen staan. Als er zaken wijzigen, wordt u dat meteen meegedeeld en zoeken we naar een passende oplossing.

Tussentijds overleg

U bepaalt zelf de frequentie. Meestal gebeurt dit spontaan, maar als u wil kunnen we ook vaste afspraken vastleggen voor een ‘werfvergadering’. Afhankelijk van de frequentie nemen we dit al dan niet op in de offerte.

Voorlopige oplevering

We zijn klaar! Vooraleer we definitief opleveren, overlopen we eerst alles samen met u. Alles naar wens tot in de puntjes? Zo ja, dan wordt dit meteen de definitieve oplevering.
Zo nee, brengen we deze zaken z.s.m. in orde.

Definitieve oplevering

Einde van de werken. We stellen het eindfactuur op.

Uitleg materialen

Na betaling van het eindsaldo, rest ons een belangrijk onderdeel, namelijk de werking en onderhoud van de geïnstalleerde materialen grondig aan u uitleggen.
U kiest natuurlijk zelf hoever u hierin gaat, u kan namelijk ook het volledige onderhoud door ons laten uitvoeren.
We overhandigen u dan ook eventuele onderhoudsproducten en de garantiekaarten.

Start na-service

We blijven bereikbaar voor info, garanties en alle andere zaken. Een vaste onderhoudsman op de baan garandeert een snelle aanpak.
U kan ons ook bellen of mailen naar support@ollevierenco.be: hier lezen alle betrokken partijen mee en bent u zeker van een snelle en doortastende aanpak!